Skip to main content

Over Ons

Ontdek hoe de SHWE zich inzet voor de belangen van huurders in Wierden en Enter. Als vereniging van huurders overlegt de SHWE met Reggewoon, de gemeente Wierden, HPH en bewonerscommissies. Ook maken ze gebruik van hun instemmings- en adviesrecht en hebben ze dankzij hun lidmaatschap bij de Woonbond toegang tot waardevolle ondersteuning, zoals adviseurs, webinars en cursussen.

Welkom bij de SHWE, de stichting die opkomt voor de huurdersbelangen bij Reggewoon in Wierden en Enter. Ons doel is om de belangen van huurders te behartigen en hun stem te laten horen in gesprekken met Reggewoon, de Gemeente Wierden, het Huurdersplatform Hellendoorn (HPH) en bewonerscommissies. Als lid van de Woonbond hebben we toegang tot ondersteuning, advies en educatieve webinars en cursussen om ons werk beter te kunnen doen.

Een van onze belangrijkste activiteiten is het maken van prestatieafspraken met Reggewoon en de gemeente. Hierbij gaan we het gesprek aan over onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en energie, wonen en zorg, en leefbaarheid. We maken gebruik van ons instemmings- en adviesrecht om de belangen van huurders te beschermen en ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.

Daarnaast vinden we het belangrijk om huurders te betrekken bij onze activiteiten. We organiseren thema-avonden en houden enquĂȘtes om hun mening te peilen. Zo kunnen we nog beter inspelen op hun behoeften en wensen.

Als huurdersbelangenvereniging zijn we er niet alleen voor huurders, maar vooral ook van huurders. Onze website biedt informatie over wie we zijn en wat we doen, evenals actuele ontwikkelingen en nieuws. Neem gerust een kijkje en ontdek hoe wij ons inzetten voor de belangen van huurders in Wierden en Enter.