Skip to main content

Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter

De SHWE vertegenwoordigt als vereniging de belangen van huurders van Reggewoon in Wierden en Enter. Wij denken mee over het beleid van Reggewoon, bieden een tegengeluid en betrekken huurders en bewonerscommissies bij het bepalen van beleid. Als huurdersbelangenorganisatie zijn wij er niet alleen voor, maar vooral van huurders.

De SHWE (Stichting Huurdersbelang Wierden Enter) is dé vereniging die opkomt voor de belangen van huurders van Reggewoon in Wierden en Enter. Als huurdersorganisatie denken wij actief mee over het beleid van Reggewoon en leveren wij een kritische blik door het stellen van vragen en het uitbrengen van advies. Samen met het Huurdersplatform Hellendoorn (HPH) betrekken wij huurders en bewonerscommissies bij het bepalen van beleid en de uitvoering daarvan.

Dankzij onze samenwerkingsovereenkomst met Reggewoon en HPH kunnen wij opkomen voor de belangen van huurders en ervoor zorgen dat deze worden behartigd. Bij de SHWE draait het niet alleen om huurders, maar zijn wij er vooral van huurders.

Als vereniging van huurders bieden wij belangenbehartiging, huurdersparticipatie en vertegenwoordiging. Zo zijn wij onder meer aangesloten bij de Woonbond en werken wij aan prestatieafspraken met de gemeente en Reggewoon op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, energie, wonen en zorg, en leefbaarheid. Ook maken wij gebruik van ons instemmings- en adviesrecht.

Waar houden wij ons mee bezig?

Ontdek hoe de SHWE zich inzet voor de belangen van huurders in Wierden en Enter. Als vereniging van huurders overlegt de SHWE met Reggewoon, de gemeente Wierden, HPH en bewonerscommissies. Ook maken ze gebruik van hun instemmings- en adviesrecht en hebben ze dankzij hun lidmaatschap bij de Woonbond toegang tot waardevolle ondersteuning, zoals adviseurs, webinars en cursussen.


Wij werken samen met

Ook werken wij samen met bewonerscommissies